Privacyverklaring Lions Club Zandvoort

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wij verkrijgen slechts informatie over u wanneer u zelf met ons (telefonisch, via het contactformulier) contact opneemt of voor een event van de Lions Club Zandvoort inschrijft.
Deze website plaatst geen cookies.

Van u verkregen (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behoudens indien een wettelijke regeling zulks vereist.
De van u verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het organiseren van onze activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, de bridge drive, Culture at the Beach en het jaarlijkse Lions Club Zandvoort golftoernooi.

T.b.v. de Lions Club Zandvoort Bridgedrive:

Vanaf enkele weken voorafgaand aan de drives worden de namen van de deelnemers (zonder verdere persoonsgegevens) op deze site gepubliceerd.

Van onze drives worden volledige uitslagen (waarin geen andere persoonsgegevens dan de namen van de deelnemers voorkomen) op onze website gepubliceerd (gebruikmakend van de NBB-uitslagensite van de Zandvoortse B.C.), eventueel vergezeld van een foto-impressie van het evenement.

Wanneer u inschrijft voor een van onze drives wordt u geacht daartegen geen bezwaren te hebben.
U kunt ons op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden (andere dan wedstrijdbestanden en gepubliceerde uitslagen) te laten verwijderen.

Overige juridische informatie

De vereniging Lions Club Zandvoort betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Lions Club Zandvoort of bij derden die haar dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de rechthebbende.